Jump to ContentJump to Main Navigation
National Ideology Under SocialismIdentity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania$

Katherine Verdery

Print publication date: 1991

Print ISBN-13: 9780520072169

Published to California Scholarship Online: May 2012

DOI: 10.1525/california/9780520072169.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM CALIFORNIA SCHOLARSHIP ONLINE (www.california.universitypressscholarship.com). (c) Copyright University of California Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in CALSO for personal use (for details see http://california.universitypressscholarship.com/page/535/privacy-policy-and-legal-notice). Subscriber: null; date: 30 March 2017

(p.367) Bibliography

(p.367) Bibliography

Source:
National Ideology Under Socialism
Publisher:
University of California Press

Bibliography references:

A. C.

1985 Prezenţe româneşti: “Scriitorii români împotriva idiocraţiei.” Lupta nr. 49 (December 15): 6.

Abbott, Andrew

1988 The system of professions: An essay on the division of expert labor. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Academia Românǎ

1937 Anale, vol. 56 (1935–1936). Bucharest: Monitorili Oficial şi Imprimeriile Statului.

Adhiambo, Atieno

1986 The production of history in Kenya: The Mau Mau debate. MS.

Alexandrescu, Sorin

1983 “Junimea”: Discours politique et discours culturel. In Libra: Etudes roumaines offertes à Willem Noomen, ed. J. P. Culianu, 47–79. Groningen: Presses de lʼUniversité.

1987 Populisme et bourgeoisie: La Roumanie au début du siècle. In Populismes dʼEurope Centrale et Orientale: restauration et utopie. Cahiers du Centre dʼEtude des Civilisations de lʼEurope Centrale et du Sud-Est 6: 11–46.

Alton, Thad P.

1985 East European GNP's: Origins of product, final uses, rates of growth, and international comparisons. In East European economies: Slow growth in the 1980s, vol. 1: 81–132. Selected Papers of the Joint Economic Committee, U. S. Congress.

Anagnost, Ann

1988 Defining the socialist imaginary: The “civilized village” campaign in post-Mao China. Paper presented at the Annual Meeting of the American Anthropological Association, Phoenix.

(p.368) Anderson, Benedict

1983 Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Andrei, Petre

1945 Filosofia valorii. Bucharest: Fundaţa Regele Mihai I.

Anghel, Paul

1970 Sǎptǎmîna: Rostirea româneascǎ. Contemporanul nr. 33 (August 14): 1–2.

1977 O precizare legatǎ de noţiunea de tezism. România literarǎ 10 (35): 8.

Antipa, Gr.

1923 Paralizia generalǎ progresivǎ a economici naţionale şi remedierea ei. Bucharest: Cultura Naţonalǎ.

1940 Necesitatea institutelor de cercetǎri ştiinţifice pentru satisfacerea ne-voilor actuale ale ţǎrii. Bucharest: Monitorul Oficial.

Antohi, Sorin, and Dan Petrescu

n.d. Dialoguri. Unpublished MS.

(Published with pseudonyms in

Agora 2 (2): 36–73, under the title “Noica, Denker in dürftiger Zeit,” 1989.)

Antonesei, Liviu

1987 Rar şi iradiant, Noica. Opinia studenţeascǎ 14 (6–7): 20.

Argeş

1970 Spirimi muntean în cultura românǎ de azi. Argeş 5 (11): 3, 6–8.

Arghezi, Tudor

1928 Epistola Dlui Sabin Drǎgoi. Bilete de papagal nr. 246: 1–2.

Armbruster, Adolf

1977 La romanité des Roumains: Histoire dʼune idée. Bucharest: Ed. Academiei.

Aronowitz, Stanley

1988 Science as power: Discourse and ideology in modem society. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.

Babu-Buznea, Ovidia

1979 Dacii în conştiinţa romanticilor noştri: Schiţǎ la o istorie a dacismului. Bucharest: Ed. Minerva.

Bǎdescu, Ilie

1984a Culturǎ şi sociologie. Luceafǎrul 27 (22 December): 2.

1984b Sincronism european şi culturǎ criticǎ româneascǎ. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ.

1988 Un Iorga pitoresc? România literarǎ 21 (February 18): 19.

Bahro, Rudolf

1978 The alternative in Eastern Europe. London: Verso.

Bakhtin, Mikhail

1981 The dialogical imagination. Austin: Univ. of Texas Press.

1984 Problems of Dostoevsky's poetics. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.

Bǎlan, Ion Dodu

1975 Cultural policy in Romania. Paris: UNESCO Press.

(p.369) Bǎlcescu, Nicolae

1974 Opere, vol. 1, ed. G. and E. Zane. Bucharest: Ed. Academiei.

Bǎncilǎ, Vasile

1927 Autohtonizarea filosofiei. Gândirea 7 (11): 273–280.

1937 Lucian Blaga: Energie româneascǎ. Gând românesc 5: 121–156, 194–210, 283–317, 505–538; 6: 38–60,113–135.

Barbu, Eugen

1988 O parantezǎ: Între filosofi. Sǎptǎmîna (weekly rubric, December 11, 1987, through October 28, 1988. Portions cited in text are from 1988.)

Bateson, Gregory

1936 Naven. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

Bauer, Tamás

1978 Investment cycles in planned economies. Acta Oeconomica 21: 243–260.

Bauman, Zygmunt

1987a Intellectuals in East-Central Europe: Continuity and change. Eastern European Politics and Societies 1 (2): 162–186.

1987b Legislators and interpreters: On modernity, post-modernity, and intellectuals. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press.

Baylis, Thomas A.

1974 The technical intelligentsia and the East German elite: Legitimacy and social change in mature communism. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

Benda, Julien

1969 [1928] The treason of the intellectuals. New York: W. W. Norton.

Bialer, Seweryn

1988 Gorbachev and the intelligentsia. In Soviet scholarship under Gorbachev, ed. Alexander Dallin and Bertrand M. Patenaude, 73–85. Stanford: Stanford University Russian and East European Studies Publications and Reprints, no. 3.

Binns, C. A. P.

1979–1980 The changing face of power: Revolution and accommodation in the development of the Soviet ceremonial system. Man 14: 585–606; 15: 170–187.

Black, Cyril E.

1956 History and politics in the Soviet Union. In Rewriting Russian history: Soviet interpretations of Russia's past, ed. Cyril E. Black, 3–31. New York: Praeger.

Blaga, Lucian

1921 Revolta fondului nostru nelatin. Gândirea 1: 181–182.

1966 Gîndirea româneascǎ din Transilvania în secolul al XVII-lea. Bucharest: Ed. Ştiinţifxcǎ.

1980 [1937] Elogiul satului românesc. In Discursuri de recepţe la Academia Românǎ, pp. 250–262. Bucharest: Ed. Albatros.

Bloch, Maurice

1975 Political language and oratory in traditional society. New York: Academic Press.

(p.370) Böröcz, József

1989 Mapping the class structures of state socialism in East-Central Europe. Research in Social Stratification and Mobility 8: 279–309.

Bourdieu, Pierre

1975 The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason. Social Science Information 14 (6): 19–47.

1977 Outline of a theory of practice. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

1980 The production of belief: Contribution to an economy of symbolic goods. Media, Culture and Society 2: 261–293.

1984 Distinction: A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard Univ. Press.

1985 The social space and the genesis of groups. Theory and Society 14: 723–744.

1988 Homo Academicus. London: Polity Press.

Bové, Paul A.

1986 Intellectuals in power: A genealogy of critical humanism. New York: Columbia Univ. Press.

Brǎescu, Mariana

1982a Confesiuni esenţiale: Sabin Bǎlaşa. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (March 21): 5.

1982b Confesiuni esenţiale: Eugen Barbu. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (March 28): 3.

1982c Confesiuni esenţiale: Mihai Bardac. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (April 2): 3.

1982d Confesiuni esenţiale: Ion Lǎncrǎnjan. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (April 11): 3, 10.

1982e Confesiuni esenţiale: Al. Oprea. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (May 9): 3, 10.

1982f Confesiuni esenţiale: Radu Theodora. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (May 23): 3, 10.

1982g Confesiuni esenţiale: Dan Zamfirescu. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 2 (June 20): 5, 10.

Brǎtescu, Gh.

1988 Exigenţe ale gîndirii filosofice româneşti în actuala etapǎ. Magazin 31 (August 13): 2.

Bratu, Florin

1983 Cultura popularǎ sau virtuţile permanenţei. Iaşi: Junimea.

Breban, Nicolae

1988 Tinerii corifei. Viaţa româneascǎ 83 (2): 48–63.

Breen, T. H.

1989 Imagining the past. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

Bras, Wlodzimierz

1975 Socialist ownership and political systems. London and Boston: Routledge and Kegan Paul.

Brym, Robert

1980 Intellectuals and politics. London: George Allen & Unwin.

(p.371) Bucur, Marin, et al.

1984 Atitudini şi polemici în presa literarä interbelicǎ. Bucharest: Institutul de Istorie şi Teorie Literarǎ “G. Cǎlinescu.”

Buduca, I.

1987 Hermeneutica ghilimelelor. Amfiteatru 21 (2): 2.

Bugnariu, Tudor

n.d. Untitled samizdat, typescript, arguing against A. Mihu's articles on L. Blaga (Mihu 1988a).

Burawoy, Michael

1985 The politics of production. London: Verso.

Calendar

1988 Proverbele, prima filozofie a românilor. Calendar 27 August 1988. Ed. Litera.

Cǎlinescu, G.

1982 Istoria literaturii române de la origini pînǎ în prezent. 2d ed., rev. and enlarged. Bucharest: Ed. Minerva.

Camp, Roderic A.

1985 Intellectuals and the state in twentieth-century Mexico. Austin: Univ. of Texas Press.

Campeanu, Pavel

1973 Oamenii şi teatrul. Bucharest: Ed. Meridiane.

1979 Oamenii şi televiziunea. Bucharest: Ed. Meridiane.

1986 The origins of Stalinism: From Leninist revolution to Stalinist society. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe.

1988 The genesis of the Stalinist social order. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe.

Casals, Felipe Garcia

1980 The syncretic society. White Plains, N.Y.: M. E. Sharpe.

Cǎtineanu, Tudor

1985 Intre idei şi mituri dominante. Steaua 36 (3): 46–47.

Cazacu, Honorina

1973 Mobilitate socialǎ. Bucharest: Ed. Academiei.

Ceauşescu, Ilie

1984 Transilvania: Strǎvechi pǎmînt românesc. Bucharest: Ed. Militarǎ.

Ceauşescu, Ilie, Florin Constantiniu, and Mihail E. Ionescu

1985 A turning point in World War II: 23 August 1944 in Romania. Boulder, Colo.: East European Monographs.

Ceauşescu, N.

1969a Romania on the way of completing socialist construction, vol. 1. Bucharest: Meridiane.

1969b Romania on the way of completing socialist construction, vol. 3. Bucharest: Meridiane.

1969c Romǎnia pe drumul desǎvîrşirii construcţiei socialiste, vol. 3. Bucharest: Ed. Politicǎ.

1972 Romania on the way of building up the multilaterally developed socialist society, vol. 6. Bucharest: Meridiane.

1983a Istoria poporului român: Culegere de texte. Bucharest: Ed. Militarǎ.

1983b România pe drumul construirii societǎţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 24. Bucharest: Ed. Politicǎ.

(p.372) 1988 Nicolae Ceauşescu's exposition on the current stage of Romanian socialist society, etc. November 28. (Brochure).

Cernea, Mihail

1974 Sociologia cooperativei agricole. Bucharest: Ed. Academiei.

Ceterchi, Ioan

1971 Naţunea în epoca contemporanǎ. In Naţiunea şi contemporaneitate, ed. I. Ceterchi, D. Hurezeanu, et al., 5–81. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ.

Chirot, Daniel

1976 Social change in a peripheral society: The creation of a Balkan colony. New York: Academic Press.

Choldin, Marianna Tax, and Maurice Friedberg, eds.

1989 The red pencil: Artists, scholars, and censors in the USSR. Boston: Unwin Hyman.

Ciachir, Dan

1983 Intre culturǎ şi utopia ei. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 3 (December 11): 5.

Ciocârlie, Livius

1988 Iniţiere în despǎrţire. Viaţa româneascǎ 83 (6): 23–29.

Ciopraga, Constantin

1981 The personality of Romanian literature. Iaşi: Junimea.

Clifford, James, and George Marcus, eds.

1986 Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

Cohen, David William

1986 The production of history. MS.

Coja, Ion

1984 Cîteva precizǎri. Luceafǎrul 27 (February 25): 6.

Colceriu-Leis, Maria

1968 Mici însemnǎri pe marginea unei probleme mari—Naţiunea. Analele 14: 270–277.

Comaroff, Jean

1985 Body of power, spirit of resistance: The culture and history of a South African people. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Condee, Nancy, and Vladimir Padunov

1987 Soviet cultural politics and cultural production. IREX Occasional Papers. December 1987.

Condurache, Val

1981 Spiritul critic şi conştiinţa literaturii. Convorbiri literare 87 (12): 3.

Constantinescu, Ion

1977 De ce protocronism? Ateneu 4 (182): 4.

Constantinescu, Olga

1973 Critica teoriei “România—ţara eminamente agricolǎ.” Bucharest: Ed. Academiei.

Constantinescu, P.

1929 Creştinismul folcloric. Kalende 1 (5): 132–137.

Contemporanul

1987 Texte şi contexte: Eroare. Contemporanul nr. 38: 14.

(p.373) Cornea, Doina

1989 Ţara astâzi este într-o nemǎrturisitǎ stare de asediu. Lupta nr. 125 (15 July): 1, 3.

Corrigan, Phillip, and Derek Sayer

1985 The great arch: English state formation as cultural revolution. Oxford and New York: Basil Blackwell.

Coser, Lewis A.

1965 Men of ideas: A sociologist's view. New York: Free Press.

Craig, Gordon A.

1987 The war of the German historians. New York Review of Books (January 15): 16–19.

Craig, John E.

1984 Scholarship and nation building: The universities of Strasbourg and Alsatian society, 1870–1939. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Crainic, Nichifor

1929 Sensul tradiţiei. Gândirea 9: 1–11.

1936 Puncte cardinale în haos. Bucharest: Ed. Cugetarea.

Cristian, Vasile

1985 Contribuţia istoriografiei la pregǎtirea ideologicǎ a revoluţiei române de la 1848. Bucharest: Ed. Academiei.

Croan, Melvin

1989 Lands in-between: The politics of cultural identity in contemporary Eastern Europe. Eastern European Politics and Societies 3 (2): 176–197.

Crowther, William

1988 The political economy of Romanian socialism. New York: Praeger.

Dallin, Alexander, and Bertrand M. Patenaude, eds.

1988 Soviet scholarship under Gorbachev. Stanford: Stanford University Russian and East European Studies Publications and Reprints, no. 3.

Davies, R. W

1989 Soviet history in the Gorbachev revolution. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Deletant, Dennis

1988 The past in contemporary Romania: Some reflections on current Romanian historiography. Slovo 1 (2): 77–91.

Dinescu, Mircea

1986 Cîteva cuvinte despre ghetrele lui Constantin Noica. Scînteia tineretului, supliment literar-artistic 6 (June 28): 5.

Dirlik, Arif

1978 Revolution and history: Origins of Marxist historiography in China, 1919–1937. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

Diţǎ, Alexandru V.

1988 Un vis al înaintaşilor. Luceafǎrul 31 (February 13): 1–2.

Djilas, Milovan

1957 The new class: An analysis of the communist system. New York: Praeger.

(p.374) Dobrescu, Al.

1979 Foiletoane, vol. 1. Bucharest: Cartea Româneascǎ.

1981 Preliminarii. Convorbiri literare 87(12): 2–3.

1984 Foiletoane, vol. 3. Iaşi: Junimea.

1987 Jurnalul şi epistolarul. Convorbiri literare 93 (10): 12.

Dobridor, Ilarie

1935 Trǎdarea intelectualilor. Gând românesc 3: 216–223.

Dobrogeanu-Gherea, Constantin

1976 Opere complete, vol. 2. Bucharest: Ed. Politicǎ.

Doinaş, Ştefan Aug.

1984 Un scenariu al formǎrii de sine. România literarǎ 17 (March 15): 8.

Durandin, Catherine

1987 Le populisme roumain ou un romantisme democratique. In Populismes dʼEurope Centrale et Orientale: Restauration et utopie. Cahiers du Centre dʼEtude des Civilisations de lʼEurope Centrale et du Sud-Est 6: 47–97.

1989 Revolution à la francaise ou à la russe: Polonais, Roumains et Russes au XIXe siècle. Paris: Presses Universitaires de France.

Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxǎ

1957 Istoria Bisericii Romîne: Manuel pėntru Institutele Teologice, vol. 2. Bucharest: Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxǎ.

Edroiu, Nicolae

1978 Horea's uprising: The 1784 Romanian peasants' revolt of Transylvania. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ.

Eidlin, Fred

1987 Comment. Presented at panel on “The uses of history in legitimating Communist regimes,” Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, Boston.

Eisenstadt, S. N., and S. R. Graubard, eds.

1973 Intellectuals and tradition. New York: Humanities Press.

Eliade, Mircea

1934 De ce sînt intelectualii laşi? Criterion 1 (2): 2.

Elias, Norbert

1978 The history of manners. New York: Pantheon.

Emerson, Rupert

1962 Power-dependence relations. American Sociological Review 27: 31–41.

Enescu, Radu

1987 Despǎrţire de Noica? Familia 23 (December 12): 8.

Eyerman, Ron, Lennart G. Svenson, and Thomas Söderqvist, eds.

1987 Intellectuals, universities, and the state in western modern societies. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

Fabian, Johannes

1983 Time and the other: How anthropology makes its object. New York: Columbia Univ. Press.

(p.375) Fehér, Ferenc, Agnes Heller, and György Márkus

1983 Dictatorship over needs: An analysis of Soviet societies. New York: Basil Blackwell.

Ferro, Marc

1985 LʼHistoire sous surveillance: Science et conscience de lʼhistoire. Paris: Calmann-Levy.

Filotti, Eugen

1924 Gândul nostru. Cuvântul liber (ser. II) 1: 2–4.

Fischer, Mary Ellen

1989 Nicolae Ceauşescu: A study in political leadership. Boulder, Colo.: Lynne Rienner.

Florea, Elena

1982 Naţunea: Realitǎţi şi perspective. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ.

Foucault, Michel

1972 The archaeology of knowledge and the discourse on language. New York: Pantheon.

1977 Language, counter-memory, practice: Selected essays and interviews, ed. Donald Bouchard. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press.

1978 Discipline and punish: The birth of the prison. New York: Pantheon.

1980 Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977. New York: Pantheon.

1982 The subject and power. In Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics, ed. Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, 208–228. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Fox, Richard

1985 Lions of the Punjab: Culture in the making. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

Friedrich, Paul A.

1989 Language, ideology, and political economy. American Anthropologist 91: 295–312.

Gabanyi, Anneli Ute

1975 Partei und literatur in Rumänien seit 1945. Munich: R. Oldenbourg.

Gal, Susan

1988 Bartok's funeral: Representations of Europe in Hungary. Paper presented at the Annual Meeting of the American Anthropological Association, Phoenix.

Garrard, John and Carol

1990 Inside the Soviet Writers' Union. New York: Free Press.

Gathercole, Peter, and David Lowenthal

1990 The politics of the past. London: Unwin Hyman.

Gavrilǎ, Ana

1968 Naţiunea socialistǎ—etapǎ superioarǎ in viaţa naţiunilor. Analele 14: 101–108.

Geanǎ, Gheorghiţǎ

1986 Paradigma freudianǎ a paideii. Viaţa româneascǎ 87 (8): 84–96.

(p.376) Gella, Aleksander

1976 The intelligentsia and the intellectuals: Theory, method and case study. London: Sage Studies in International Sociology, 5.

1989 Development of class structure in Eastern Europe: Poland and her Southern neighbors. Albany: SUNY Press.

Georgescu, Vlad

1971 Political ideas and the Enlightenment in the Romanian Principalities (1750–1831). Boulder, Colo.: East European Quarterly.

1981 Politicǎ şi istorie: Cazul comuniştilor români 1944–1977. Munich: Jon Dumitru-Verlag.

1983 Politics, history and nationalism: The origins of Romania's socialist personality cult. In The cult of power: Dictators in the twentieth century, ed. Joseph Held, 129–142. Boulder, Colo.: East European Monographs no. 140.

1986 Romania 1985: Round table organized by Professor Vlad Georgescu. Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciences 8–9: 42–60.

1988 Romania in the 1980s: The legacy of dynastic socialism. Eastern European Politics and Societies 2 (1): 70–93.

Ghani, Ashraf

1987 Islam in Pakistan: The production and reproduction of a universe of discourse. Paper presented at the Spring Meeting of the American Ethnological Society, Santa Fe.

Gheorghiu, Mihai Dinu

1985a La Stratégie critique de la revue “Viaţa româneasca” (1906–1916). In Culture and society, ed. Al. Zub, 127–136. Bucharest: Ed. Academiei.

1985b Un filosof în particular. Viaţa româneascǎ 80 (3): 75–80.

1987 Seena literaturii. Bucharest: Ed. Minerva.

1988a Filosofiile Bucureştilor. Dialog 19 (4): 5.

1988b Specificul naţional în viaţa literarǎ interbelicǎ: Schiţǎ unei istorii. Colloquium, Institutul de Istorie şi Arheologie, Iaşi.

1990 Specificul naţional în sociologia româneascǎ. In Culturǎ şi societate, ed. Al. Zub. Bucureşti: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ (in press).

Ghermani, Dionisie

1967 Die kommunistische Umdeutung der rumänische Geschichte unter besonderer Berücksichtigung des Mittelalters. Munich: R. Oldenbourg.

Ghibu, Onisifor

1924 Rostul politic al vizitei patriarhului dela Ierusalim în România. Societatea de mâine 1: 555–557; 579–580.

Ghiulea, N.

1922 Ardealul în viaţa noastrǎ politicǎ. Ideen europeanǎ 3 (89): 2–3.

Ghişe, Dumitru, et al.

1979 Philosophical thinking in Romania today: An anthology. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ.

Gilberg, Trond

1990 Nationalism and communism in Romania: The rise and fall of Ceauşescu's personal dictatorship. Boulder, Colo.: Westview.

(p.377) Goma, Paul

1979 Le tremblement des hommes. Paris: Seuil.

Gouldner, Alvin W.

1979 The future of intellectuals and the rise of the new class. New York: Continuum.

Grǎmadǎ, Ilie

1978 De la conştiinţa de neam, la conştiinţa nationalǎ—trǎsǎturǎ distinctivǎ a istoriei românilor. Mitropolia Moldovei şi Sucevei 54 (5–8): 501–520.

Grigurcu, Gheorghe

1981 Autoritate şi falsǎ autoritate. Convorbiri literare 87 (12): 2.

Gross, Jan T.

1988 Revolution from abroad: The Soviet conquest of Poland's western Ukraine and western Byelorussia. Princeton: Princeton Univ. Press.

1989 Social consequences of war: Preliminaries to the study of imposition of communist regimes in East Central Europe. Eastern European Politics and Societies 3 (2): 198–214.

Gusti, Dimitrie

1968 [1937] Ştiinţa naţiunii. In D. Gusti, Opere, vol. 1: 492–507. Bucharest: Ed. Academiei.

Gyémánt, Ladislau

1986 Mişcarea naţionalǎ a românilor din Transilvania 1790–1848. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ.

Hall, Stuart

1979 Culture, the media and the “ideological effect.” In Mass comunication and society, ed. James Curran, Michael Gurevitch, and Janet Woollacott, 315–348. Beverly Hills: Sage.

Handler, Richard

1988 Nationalism and the politics of culture in Quebec. Madison: Univ. of Wisconsin Press.

Hann, C. M., and Steven Sampson

MS Politics in Eastern Europe.

Haraszti, Miklos

1987 The velvet prison: Artists under state socialism. New York: Basic Books.

Hare, Paul G.

1988 Industrial development of Hungary since World War II. Eastern European Politics and Societies 2(1): 115–151.

Havel, Václav

1985 The power of the powerless: Citizens against the state in central-eastern Europe. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe.

Heer, Nancy Whittier

1971 Politics and history in the Soviet Union. Cambridge: M.I.T. Press.

Heitmann, Klaus

1970 Das “rumänisches Phänomen”: Die Frage des nationales Speziflkums in der Selbstbesinnung der rumänischen Kultur seit 1900. Südost Forschungen 29: 171–236.

(p.378) Herseni, Traian

1941 Probleme de sociologie pasturalǎ. Bucharest: Institutul de Ştiinţe Sociale.

Herzfeld, Michael

1984 The horns of the Mediterraneanist dilemma. American Ethnologist 11: 439–454.

1987 Anthropology through the looking glass: Critical ethnography in the margins of Europe. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

Hirszowicz, Maria

1980 The bureaucratic leviathan: A study in the sociology of communism. New York: New York Univ. Press.

Hitchins, Keith

1969 The Rumanian national movement in Transylvania, 1780–1849. Cambridge: Harvard Univ. Press.

1977 Orthodoxy and nationality: Andreiu Şaguna and the Rumanians of Transylvania, 1846–1878. Cambridge: Harvard Univ. Press.

1978 Gîndirea: nationalism in a spiritual guise. In Social change in Romania, 1860–1940, ed. Kenneth Jowitt, 140–173. Berkeley: Univ. of California, Institute of International Studies.

1985 The idea of nation: The Romanians of Transylvania, 1691–1849. Bucharest: Ed. Ştiinţificǎ şi Enciclopedicǎ.

Hobsbawm, Eric

1983 Mass-producing traditions: Europe, 1870–1914. In The invention of tradition, ed. Eric Hobsbawm and Terence Ranger, 263–307. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger

1983 The invention of tradition. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

Hoffmann, Richard C.

1983 Outsiders by birth and blood: Racist ideologies and realities around the periphery of medieval European culture. Studies in Medieval and Renaissance History 6: 1–34.

Horvat, Branko

1982 The political economy of socialism: A marxist social theory. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe.

Hruby, Peter

1980 Fools and heroes: The changing role of communist intellectuals in Czechoslovakia. Oxford: Pergamon Press.

Humphrey, Caroline

1983 Karl Marx collective: Economy, society and religion in a Siberian collective farm. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

Hurezeanu, Damian

1985 Psihicul românesc şi individualitatea creatoare a figurilor exponenţiale ale culturii noastre. Argeş 20 (10): 1, 4.

Iancu, Adela Becleanu

1980 Spiritualitatea româneascǎ: Permanenţǎ, devenire. Bucharest: Ed. Politicǎ.

(p.379) 1988 Elemente de filosofie nescrisǎ în cultura româneascǎ. România literarǎ 21 (June 23): 19.

Ibrǎileanu, Garabet

1909 Spirimi critic în cultura româneascǎ. Iaşi: Ed. Viaţa Româneascǎ.

1933 Dupǎ 27 de ani. Viaţa româneascǎ 25 (1): 8.

Iggers, Georg

1975 New directions in European historiography. Middletown, Conn: Wesleyan Univ. Press.

Ionescu, Nae

1937 Roza vânturilor. Bucharest: Cultura Naţionalǎ.

Iorga, Nicolae

1987 Evoluţia ideii de libertate. Bucharest: Ed. Meridiane.

Iorgulescu, Mircea

1987 Proba dialogului. România literarǎ 20 (September 10): 11.

Jackson, Marvin

1981 Perspectives on Romania's economic development in the 1980s. In Romania in the 1980s, ed. Daniel Nelson, 254–305. Boulder, Colo.: Westview.

Janos, Andrew C.

1978 Modernization and decay in historical perspective: The case of Romania. In Social change in Romania, 1860–1940, ed. Kenneth Jowitt, 72–116. Berkeley: Univ. of California, Institute of International Studies.

Joja, Athanase

1965 Profilul spiritual al poporului român. Steaua 16 (9): 3–12.

Johnson, Richard, Gregor McLennan, Bill Schwarz, and David Sutton, eds.

1982 Making histories: Studies in history-writing and politics. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.

Jowitt, Kenneth

1971 Revolutionary breakthroughs and national development: The case of Romania, 1944–1965. Berkeley, Los Angeles: Univ. of California Press.

1978 Social change in Romania 1860–1940: A debate on development in a European nation. Berkeley: University of California, Institute of International Studies.

1983 Soviet neo-traditionalism: The political corruption of a Leninist regime. Soviet Studies 35 (3): 275–297.

1987 Moscow “Centre.” Eastern European Politics and Societies 1 (3): 296–348.

Kagarlitsky, Boris

1988 The thinking reed: Intellectuals and the Soviet state 1917 to the present. London and New York: Verso.

Karnoouh, Claude

1982 National unity in Central Europe: The state, peasant folklore, and monoethnism. Telos 53: 95–105.

1987 Constantin Noica: Metaphysicien de lʼethnie-nation. Cahiers du Centre dʼEtude des Civilisations de lʼEurope Centrale et du Sud-Est 6: 125–158.

(p.380) 1990 “Lʼinvention du peuple”: Chroniques de Roumanie et dʼEurope orientate. Paris: Ed. Arcantère.

Kendall, Paul Murray

1955 Richard the Third. London: George Allen and Unwin.

Kideckel, David

1982 The socialist transformation of Romanian agriculture, 1945–1962. American Ethnologist 9: 320–340.

King, Robert R.

1973 Minorities under communism: Nationalities as a source of tension among Balkan communist states. Cambridge: Harvard Univ. Press.

1980 A history of the Romanian Communist Party. Stanford: Hoover Institution Press.

Kiriţescu, Constantin

1935 Suprapopulaţia universitară: Proporţii—cauze—remedii. Revista generală a învdăţmîntului 33 (5–6): 3–16.

Kleininger, Thomas, and Gabriel Liiceanu

1987 Exigenţa lucrului bine făcut: Pe marginea a două traduceri din Heidegger. Revista de istorie şi teorie literară 35 (12): 85–96.

Kligman, Gail

1983 Poetry and politics in a Transylvanian village. Anthropological Quarterly 56: 83–89.

MS Cultural policy and the body politic in Romania.

Kogălniceanu, M.

1940 Opere alese. Bucharest: Cugetarea.

Konrád, George, and Ivan Szélenyi

1979 The intellectuals on the road to class power: A sociological study of the role of the intelligentsia in socialism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Kornai, János

1980 Economics of shortage. Amsterdam: North-Holland Publishing Co.

1982 Growth, shortage, and efficiency: A macrodynamic model of the socialist economy. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

Kosmas

1984–1985 Kosmas: Journal of Czechoslovak and Central European Studies 3–4.

Kundera, Milan

1984 The tragedy of Central Europe. New Tork Review of Books 31 (8): 33–37.

Kuron, Jacek, and Karol Modzelewski

1966 An open letter to the Party. New Politics 5 (2): 5–47.

L. B.

1982 Ne-au mirat … versurile săptămînii. Viaţa studenţeascd (June 2).

Laclau, Ernesto

MS Politics as the construction of the unthinkable (trans. David Silverman).

(p.381) Lampe, John, and Marvin Jackson

1982 Balkan economic history, 1550–1950. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Lăncrănjan, Ion

1982 Cuvînt despre Transilvania. Bucharest: Ed. Sport-Turism.

Latour, Bruno, and Steve Woolgar

1979 Laboratory life: The construction of scientific facts. Beverly Hills: Sage.

Lefort, Claude

1986 The political forms of modern society: Bureaucracy, democracy, totalitarianism. Cambridge: M.I.T. Press.

Lemny, Ştefan

1985 La critique du régime phanariote: Clichés mentaux et perspectives historiographiques. In Culture and society, ed. Al. Zub, 17–30. Iaşi: Ed. Academiei.

1986 Originea şi cristalizarea ideii de patrie in cultura română. Bucharest: Minerva.

Lévi-Strauss, Claude

1966 The savage mind. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Liehm, Antonin J.

1968 The politics of culture. New York: Grove Press.

Liiceanu, G.

1983 Jurnalul de la Păltinis. Bucharest: Cartea Românească.

1985 Filozofia şi paradigma feminină a auditorului. Viaţa românească 80 (7): 55–69.

1987 Epistolar. Bucharest: Cartea Românească.

Linden, Ronald

1986 Socialist patrimonialism and the global economy: The case of Romania. International Organization 40 (2): 347–380.

Linke, Ulrike Hildegard

1986 Where blood flows, a tree grows: The study of root metaphors in German culture. Ph.D. diss., Univ. of California, Berkeley.

Livezeanu, Irina

1986 The politics of culture in Greater Romania: Nation-building and student nationalism, 1918–1927. Ph. D. diss., Univ. of Michigan.

Lovinescu, Eugen

1927 Etnicul. Sburdtorul 4, seria noua (11–12): 2.

1972 Istoria civilizaţiei române moderne. Bucharest: Ed. Ştiinţfică.

Lowenthal, David

1986 The past is a foreign country. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

Luceafarul

1984 Modernitatea valorificării tradiţiei cultural-ştiinţifice. Luceafarul 27 (October 27): 4–5.

1985 Noua geografie a literaturii române contemporane: Evolupa valo-rilor. Luceafarul 28 (5) (February 2): 4–5; 28 (6) (February 9): 4–5.

1987 O problemă uitată. Luceafarul 30 (February 7): 2.

(p.382) Lungu, Ion

1978 ŞcoalaArdeleană: Mişcare ideologică naţională iluministă. Bucharest: Ed. Minerva.

Macoviciuc, Vasile

1986 O variantă a “orgoliului” elitist. Luceafarul 28 (April 26): 2.

Madgearu, Virgil N.

1921 Intelectualii şi ţărănismul. Ideea europeană 3 (75): 1–2.

Manea, Norman

1981 De vorbă cu epoca: “Scriitorul—acea dreaptă conştiinţă în care semenii săi să poată crede.” Familia 17 (12): 6.

Mannheim, Karl

1955 Ideology and utopia. New York: Harcourt Brace.

Manolescu, Nicolae

1977 Tezism şi spontaneitate. România literară 10 (August 11): 9.

1984 Sociologie şi cultură. România literară 17 (December 13): 9.

Marcea, Pompiliu

1975 National şi universal. Bucharest: Ed. Eminescu.

Marcus, George E., and Dick Cushman

1982 Ethnographies as texts. Annual Review of Anthropology 11: 25–69.

Marga, Andrei

1988 Raţiune şi creaţie (asupra filosofici lui Noica). Steaua 34 (4): 44–47.

Marica, George Em.

1977 Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea, vol. 1. Cluj-Napoca: Ed. Dacia.

Marino, Adrian

1966 Specificul naţional in literatura română: Subiectul sau unghiul de percepţie? Gazeta literară 13 (14): 7.

1987 Sensul “epistolarului.” Tribuna 31 (November 5): 6.

Márkus, György

1981 Planning the crisis: Remarks on the economic system of Soviet-type societies. Praxis International 1 (3): 240–257.

Marx, Karl

1964 Insemnări despre români (manuscrise inedite). Bucharest: Ed. Academiei.

McNeill, William F.

1964 Europe 's steppe frontier, 1500–1800. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Meyer, Alfred G.

1969 The comparative study of Communist political systems. In Communist studies and the social sciences, ed. F J. Fleron, 188–198. Chicago: Rand McNally.

Mihăilescu, Florin, ed.

1981 Aesthesis Carpato-Dunarean. Bucharest: Ed. Minerva.

Mihăilescu, Vintilă

1985 Rostul cuvintelor umile sau trădarea paideei. Luceafarul 28 (November 2): 1, 6.

(p.383) Mihu, Achim

1983 Meandrele adevărului. Cluj-Napoca: Ed. Dacia.

1984a Maestrul şi iedera. Tribuna 28 (January 5): 5.

1984b Problematica naţunii române ân sociologia interbelică. (Trei sociologi, trei concepţii despre napune). In Naţiunea română, ed. Ş. ştefănescu, 518–546. Bucureşti: Ed. Ştiinpfica şi Enciclopedică.

1988a Lucian Blaga în Clujul postbelic. In Achim Mihu, Maestrul şi iedera, 33–84. Cluj-Napoca: Ed. Dacia.

1988b Sincronism şi protocronism. In Maestrul şi iedera, pp. 224–254.

1988c: Transylvanian Villagers. In Maestrul şi iedera, pp. 198–216.

Montias, John Michael

1967 Economie development in Communist Rumania. Cambridge: M.I.T. Press.

1978 Notes on the Romanian debate on sheltered industrialization: 1860–1906. In Social change in Romania, 1860–1940, ed. Kenneth Jowitt, 53–71. Berkeley: Univ. of California, Institute of International Studies.

Muşat, Mircea, and Ion Ardeleanu

1985 From ancient Dacia to modern Romania. Bucharest: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Nee, Victor, and David Stark

1989 Remaking the economic institutions of socialism: China and Eastern Europe. Stanford: Stanford Univ. Press.

Newmeyer, Frederick J.

1986 The politics of linguistics. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Nistor, V.

1935 Les cultes minoritaires et lʼéglise orthodoxe roumaine dans le nouveau budget de la Roumanie. Revue de Transilvanie 2: 7–40.

Noica, Constantin

1944 Jur nal filosofie. Bucharest: Ed. Publicom.

1975 Eminescu sau gînduri despre omul deplin al culturii românesti. Bucharest: Ed. Eminescu.

1978 Sentimentul românese al fiinţei. Bucharest: Ed. Eminescu.

1986 Sensori despre logica lui Hermes. Bucharest: Cartea Românească.

1987a Autoprezentare. Tribuna 31 (December 12): 6.

1987b Cuvînt împreună despre rostirea filosofică românească. Bucharest: Cartea Românească.

1987c Prefaţă la modelul european: Scrisoare către un intelectual din Occident. Viaţa românească 82 (7): 54–55.

1988 Ce nu se vede. Viaţa românească 83 (3): 10–12.

Nove, Alee

1980 The Soviet economie system, 2d ed. London: George Alien & Unwin.

1983 The economics of feasible socialism. London: George Allen & Unwin.

Novick, Peter

1988 That noble dream: The “objectivity question” and the American historical profession. Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press.

(p.384) Opriş, Ioan

1986 Ocrotirea patrimoniului cultural: Tradiţii, destín, vahare. Bucharest: Ed. Meridiane.

Ornea, Z.

1980 Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea. Bucharest: Ed. Eminescu.

1985a Actualitatea clasicilor. Bucharest: Ed. Eminescu.

1985b Din nou despre “integrala-Eminescu.” Revista de istorie şi teorie literară 33 (2): 134–139.

1988 N. Iorga despre ideea de libertate. România literară 21 (January 14): 8.

Ortner, Sherry

1984 Theory in anthropology since the sixties. Comparative Studies in Society and History 26: 126–166.

Oţetea, A., D. Prodan, M. Berza

1964 Istoria Romîniei, vol. 3: Feudalismul dezvoltat în secolul al XVII-lea. Destrămarea feudalismului şi formarea relaţţilor capitaliste. Bucharest: Ed. Academiei.

Păcurariu, Francisc

1988 Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor. Bucharest: Minerva.

Păcurariu, Mircea

1981 Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3. Bucharest: Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Paleologu, Alexandru

1980 Amicus Plato … sau: “Despàrtirea de Noica.” In Al. Paleologu, Ipoteze de lucru, 7–67. Bucharest: Cartea Românească.

1983 A fi european. In Al. Paleologu, Alchimia existenţei, 7–14. Bucharest: Cartea Românească.

Pandrea, Petre

1931 Specificul naţional şi moment istorie. Adevăr literar şi artistic 10 (561): 1.

Papahagi, Marian

1987 Exerciţii de sinceritate. Tribuna 31 (September 3): 4, 6.

Papu, Edgar

1974 Protocronismul românese. Secolul XX (5–6): 8–11.

1976 Protocronism şi sinteză. Secolul XX (6): 7–9.

1977 Din clasicii noştri: Contribuţii la ideea unui protocronism românese. Bucharest: Ed. Eminescu.

Pascu, Ştefan

1984 Revoluţia populară de sub conducerea lui Horea. Bucharest: Ed. Militară.

1989 Apel către toţi istoricii români. Adevărul în libértate 1 (December 29).

Pascu, Ştefan, and Ştefan Ştefănescu

1987 The dangerous game of falsifying history: Studies and articles. Bucharest: Ed. Ştiinţţfică şi Enciclopedică.

(p.385) Pătrăşcanu, Lucreţiu

1946 Poziţţa Partidului Comunist Român faţă de ìntelectuali. Bucharest: Ed. P.C.R.

Păun, Paul

1935 Elitele conducătoare. Cuvântul liber 2 (43): 4.

Păunescu, Adrian

1982a Pentru totalitatea şi unitatea culturii române. Flacăra 31 (January 29): 15, 17.

1982b Valoarea prin adăugire. România lìberă 40 (June 9) : 2.

Pavel, Dan

1990 Intre chilie şi agora: Interviú cu filosofili Gabriel Liiceanu. 22 1 (February 23): 12–13, 15.

Pavelescu, Gh.

1939 Etnografia românească din Ardeal în ultimii douăzeci de ani (1919–1939). Gând românese 7: 449–462.

1943 Review of Etnicul românese: Comunitate de origine, limbă şi destín, by C. Rădulescu-Motru. Saeculum 1 (5): 72–75.

Pecie, Ion

1984 Balada unui jurnal. Ramurì nr. 235 (January 15): 11.

Pelin, Mihai

1983 Repere pentru o gîndire dialectică, antidogmatică a literaturii şi artei. Scîntela tineretului, supliment literar-artistic 3 (Aprii 24) : 4.

Petcu, Dionisie

1980 Conceptul de etnie: Eseu metodologie. Bucharest: Ed. Ştiinpfică şi Enciclopedică.

Plămădeală, Antonie

1977 Biserica Ortodoxă Română şi războiul de independenţă. Biserica Ortodoxă Română 95 (5–6): 536–550.

1987 A plecat şi Constantin Noica. Telegraful român 135 (December 1–15): 7–8.

Platon, Gheorghe

1980 Geneza revoluţiei române de la 1848. Iaşi: Junimea.

Pleşu, Andrei

1981 Rigorile ideii nationale şi legitimitatea universalului. Secolul XX (1–2–3): 189–196.

1985 Intre filosofie şi înţelepciune. Ateneu 20 (5): 5.

1988 Minima moralia: Elemente pentru o etică a intervalului. Bucharest: Cartea Românească.

Poovey, Mary

1986 “Scenes of an indelicate character”: The medical “treatment” of Victorian women. Representations 14: 137–168.

Popescu, Ion Mihail

1987 Personalităţi ale culturii româneşti. Bucharest: Ed. Eminescu.

Popescu, Titu

1977 Specificul naponal în doctrínele estetice româneşti. Cluj-Napoca: Ed. Dacia.

(p.386) Popescu-Puţuri, Ion

1983 Istoria poporului român în opera Preşedintelui Nicolae Ceauşescu. In N. Ceauşescu, Istoria poporului român, 7–50. Bucharest: Ed. Militară.

Popescu-Spineni, Marin

1932 Instituţii de înaltă cultură. Vălenii-de-Munte: Datina Românească.

Popovici, Aurel

1908a Demagogie criminală. Convorbiri literare 42: 296–307.

1908b Idei anarhice. Lupta 2 (86): 1–2; (87): 1–2.

Precan, Vilem

1985 Some problems of Czechoslovak history after 1968. Paper presented at World Congress of Soviet and East European Studies, Washington, D.C.

Prodan, David

1971 Supplex Libellus Valachorum. Bucharest: Ed. Academiei (English ed.).

1979 Răscoala luì Horea. 2 vols. Bucharest: Ed. Ştiinpfică şi Enciclopedică. (2d ed. 1984.)

Prodan, David, et al.

1989 Declaraţia Comitetului istoricilor liberi din România. Adevărul în liberiate 1 (December 31): 2.

Purcaru, Ilie

1982a Elucidări necesare. Flacăra 31 (February 5): 16–17.

1982b N.M. şi noua ordine literară. Flacăra 31 (January 22): 20.

1986 Literatură şi naţiune. Bucharest: Ed. Eminescu.

Rachieru, Adrian Dinu

1985 Vocaţia sintezei: Eseuri asupra spiritualităţii româneşti. Timişoara: Facia.

Rădulescu, Gheorghe

1986 Profesorii mei de limba şi literatura română. România literară 19 (August 16): 12–13.

Rădulescu-Motru, Constantin

1921 Apel către toţi intelectualii. Ideea europeană 2 (61): 2.

1922 Scandal European? Ideea europeană 3 (88): 1–2.

1936 Românismul: Catehismul unei noi spiritualităţi. Bucharest: Fundaţia Regală.

1984 Personalismul energetic şi alte scrieri. Bucharest: Ed. Eminescu.

Ralea, Mihai

1943 Intre două lumi. Bucharest: Cartea Românească.

Raul-Teodorescu, A.

1919 Reforma intelectuală. Ideea europeană 1 (12): 2.

Ray, S. N., and Gracida de la Lama

1981 The role of the intelligentsia in contemporary Asian societies. [Mexico City]: El Colegio de Mexico.

Rebedeu, I.

1971 Cu privire la fìzionomia spirituală a naţiunii. In Naţiunea şi contemporaneitatea, ed. I. Ceterchi, D. Hurezeanu, et al., 273–320. Bucharest: Ed. ştiinpfkă.

(p.387) Rév, István

1984 Local autonomy or centralism—when was the original sin committed? International Journal of Urban and Regional Research 8: 38–63.

1987 The advantages of being atomized. Dissent 34: 335–350.

Riza, Adrian

1985 Sociologia eminesciană, I-IV. Luceafarul 28 (March 3, 9, 30, and April 13): 6, 7, 6, 6.

Roberts, Henry L.

1951 Rumania : Political problems of an agrarian state. New Haven: Yale Univ. Press.

Rodden, John

1989 The politics of literary reputation. Oxford: Oxford Univ. Press.

Rogger, Hans, and Eugen Weber

1965 The European Right: A historical profile. Berkeley: Univ. of California Press.

Roller, Mihail, ed.

1952 Istoria R. P. R.: Manual pentru învâţămînt mediu. Bucharest: Ed. de Stat Didactică şi Pedagogică.

România literară

1977 Colocviul naţional de critică şi istorie literară. România literară 10 (December 22): 3–11.

Romanian Communist Party

1975 Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Roman, 25 -28 noiembrie 1974. Bucharest: Ed. Politică.

Rura, Michael J.

1961 Reinterpretation of history as a method for furthering communism in Rumania: A study in comparative historiography. Washington, D.C.: Georgetown Univ. Press.

Ryback, Timothy W.

1990 Rock around the bloc: A history of rock music in Eastern Europe and the Soviet Union. New York: Oxford Univ. Press.

Saizu, I.

1981 Relaţia ştiinţă-societate în gîndirea românească interbelică. Revista de istorie 34 (5): 799–819.

1984 Menirea învăţămîntului în modernizarea României contemporane (puncte de vedere din perioada interbelică). Anuarul Institutului de Istorie şì Arheologie “A. D. Xenopol” 21: 277–302.

Săptămîna

1980 Idealuri. Săptămîna (September 5): 1.

Schöpflin, George

1974 Romanian nationalism. Survey 20 (2–3): 77–104.

Scott, Joan

1988 “Ouvrière, mot impie, sordide”: Women workers in the discourse of French political economy, 1840–1860. In Joan Scott, Gender and the politics of history, 139–163. New York: Columbia Univ. Press.

(p.388) Şerban, George

1984 Alternativa compensatoare. Tomis 19 (3): 13.

Seton-Watson, Hugh

1964 Nationalism and communism: Essays 1946–1963. New York: Praeger.

Seton-Watson, Robert W.

1922 The historian as a political force in Central Europe. London: School of Slavonic Studies, Univ. of London.

Shafir, Michael

1981 The intellectual and the Party: The Rumanian Communist Party and the creative intelligentsia in the Ceauşescu period 1965–1972. Ph.D. diss., Hebrew University, Jerusalem.

1983a Men of the archangel revisited: Anti-semitic formations among communist Romania's intellectuals. Studies in Comparative Communism 16 (3): 223–243.

1983b Political culture, intellectual dissent, and intellectual consent: The case of Romania. Orbis 27: 393–420.

1985 Romania : Politics, economy, and society. Boulder, Colo.: Lynne Rienner.

1989a Romania and the reburial of Imre Nagy. Radio Free Europe Background Report no. 117, June 30, pp. 1–6.

1989b Xenophobic communism: The case of Bulgaria and Romania. Radio Free Europe Background Report no. 112, June 27, pp. 1–11.

Shapiro, Paul A.

1971 The Horia rebellion in Transylvania, 1784–1785. Columbia Essays in International Affairs, 65–93.

Sherlock, Thomas

1988 Politics and history under Gorbachev. Problems of Communism 37: 16–42.

Shils, Edward

1958 The intellectuals and the powers: Some perspectives for comparative analysis. Comparative Studies in Society and History 1: 5–22.

Shlapentokh, Vladimir

1987 The politics of sociology in the Soviet Union. Boulder, Colo.: Westview.

Shteppa, Konstantin F.

1962 Russian historians and the Soviet state. New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ. Press.

Shue, Vivienne

1988 The reach of the state: Sketches of the Chinese body politic. Stanford: Stanford Univ. Press.

Silvestri, Arthur

1985 A study of the ethnic. Romanian News 8 (June 21): 8.

1986 Protocronism şi antidogmatism. Luceafarul 29 (July 9): 3.

Simečka, Milan

1984 The restoration of order: The normalization of Czechoslovakia, 1969–1978. London: Verso.

(p.389) Simion, E.

1966 Specificul naţional in literatura română: Perspectivă istorică. Gazeta literard 13 (14): 7.

1983 Indîrjirile filosofului. România literară 16 (November 10): 11.

Simmonds-Duke, E. M.

1987 Was the peasant uprising a revolution? The meanings of a struggle over the past. Eastern European Politics and Societies 1 (2): 187–224.

Skilling, H. Gordon

1984 The muse of history, 1984: History, historians and politics in Communist Czechoslovakia. Cross Currents 3: 29–47.

Skinner, G. William, and Edwin A. Winckler

1969 Compliance succession in rural Communist China: A cyclical theory. In A sociological reader on complex organizations, ed. Amitai Etzioni, 410–438. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Şoimaru, Tudor

1925 De vorbă cu dl. Nichifor Crainic. Mişcarea literară 2 (June 20–27): 1–2.

Solacolu, Ion

1988 Conştiinţa pericolului ce vine din noi. Dialog (Dietzenbach) 85 (March): 25–28.

Sorescu, Constantin

1982 Cum polemizează Z. Ornea? (I). Sdptdmìna (April 16): 3.

1983 Alţi protocronişti fără voie (1). Luceafărul 26 (June 4): 6.

1984 Antiprotocronism de-a gata. Scîntela tineretului, supliment literarartistic 4 (January 29): 4.

Stahl, Henri H.

1937 Satul românesc: O discuţie de filozofìe şi sociologie culturii. Sociologia românească 2 (11–12): 489–502.

1938 Filosofarea despre filosofia poporului român. Sociologia românească 3 (4–6): 104–119.

1983a Eseuri critice despre cultura populară românească. Bucharest: Ed. Minerva.

1983b Notă despre valorificarea tradiţiilor noastre culturale. Revista de istorie şi teorie literard 31 (4): 122–123.

Stăniloae, Dumitru

1942 Pozitia dlui Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie. Sibiu: Tipografia Arhidiecezană.

Staniszkis, Jadwiga

1979 On some contradictions of socialist society: The case of Poland. Soviet Studies 31 (2): 167–187.

1991 The ontology of socialism. Oxford: Oxford Univ. Press (forthcoming).

Stark, David

1988 Work, worth, and justice in a socialist mixed economy. MS (forthcoming in French translation in Actes de la Recherche en Sciences Sociales).

(p.390) 1989 Coexisting forms in Hungary's emerging mixed economy. In Remaking the economic institutions of socialism: China and Eastern Europe, ed. Victor Nee and David Stark, 137–168. Stanford: Stanford Univ. Press.

Starr, Fred

1983 Red and hot: The fate of jazz in the Soviet Union, 1917–1980. New York and Oxford: Oxford Univ. Press.

Ştefănescu, Alex.

1981 Un raft de bibliotecă. Convorbiri literare 87 (12): 2–3.

1984 Un nescriitor. Pagini bucovinene (supliment) 3 (1): 3.

Ştefănescu, Ştefan

1978 Istoria—puternic factor de educaţie partinică şi patriótică. Era socialistă 58 (2): 37.

1984 Naţiunea română: Geneză, afirmare, orizont contemporan. Bucharest: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Steinhardt, N.

1983 Catarii de la Păltiniş. Familia 19 (12): 7.

1988 Puţine cuvinte despre singurătatea lui Noica. Tribuna 32 (Sept. 29): 3.

Stroe, Ion

1984 Un personaj pretext. Luceafdrul 27 (March 31): 10.

Sugar, Peter F.

1977 Southeastern Europe under Ottoman rule, 1354–1804. Seattle: Univ. of Washington Press.

Sugar, Peter, Iván Berend, Charles Gati, and Josef Brada

1985 Eastern Europe : A question of identity. Occasional Paper no. 2, East European Program, Woodrow Wilson Center, Washington, D. C.

Svoboda, George

1985 Frantisek Kutnar and the advancement of Czech social history. Paper presented at World Congress of Soviet and East European Studies, Washington, D.C.

Szelényi, Ivan

1982 The intelligentsia in the class structure of state-socialist societies. In Marxist inquiries, ed. M. Burawoy and Theda Skocpol. American Journal of Sociology Special Supplement, vol. 88: 287–327.

Tănase, Al.

1973 Naţional-universal în cultură (I-II) Cronica 8 (15): 9 and (18): 8.

Tăslăuanu, Octavian

1908a Două culturi. Luceafdrul 7: 59–64.

1908b O lămurire. Luceafdrul 7: 305–6.

Teodorescu, Alin

1987 Timpul operei sau restituirea prin gîndire. Amfiteatru 21 (December 12): 8.

Therborn, Goran

1980 The ideology of power and the power of ideology. London: Verso.

Tismăneanu, Vladimir

1984 The ambiguity of Romanian national Communism. Telos no. 60: 65–79.

(p.391) 1989 The tragicomedy of Romanian Communism. Eastern European Politics and Societies 3 (2): 329–376.

Trotsky, Leon

1937 The revolution betrayed. Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran & Co.

Trouillot, Michel-Rolph

1989 The three faces of Sans Souci: Glory and silences in the Haitian Revolution. Paper presented at Sixth Roundtable in History and Anthropology, Bellagio, Italy.

Tudor, Corneliu Vadim

1981 Cine îi educă pe dascăli. Săptămîna (December 4): 7.

1982 Împărăţia cărţilor. Săptămîna (4 June): 3, 7.

1986 Mîndria de afi români (eseuri, recenzii, medalioane). Bucharest: Ed. Sport-Turism.

Tudoran, Dorin

1982 Să rămînem tineri şi înţelepţi! Steaua 33 (2): 26–27.

Turnock, David

1986 The Romanian economy in the twentieth century. New York: St. Martin's Press.

Ungheanu, Mihai

1970 Rostirea filozofică românească (C. Noica). România literară 3 (September 3): 14–15.

1982 Interviuri neconvenţionale. Bucharest: Cartea Românească.

1985 Exactitatea admiraţiei. Bucharest: Cartea Românească.

Ungureanu, Cornel

1983 Zeul şi oglinzile. Orizont 34 (December 9): 2.

Valkenier, Elizabeth Kridl

1985 The rise and decline of official Marxist historiography in Poland, 1945–1980. Slavic Review 44 (4): 663–680.

Vârgolici, Teodor

1971 Comentarii literare. Bucharest: Ed. Eminescu.

Verdery, Katherine

1983 Transylvanian villagers: Three centuries of political, economic, and ethnic change. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press.

1987 The rise of the discourse about Romanian identity: Early 1900s to World War II. In Românii în istoria universală, vol. II-1, ed. I. Agri-goroaiei, Gh. Buzatu, and V. Cristian, 89–138. Iaşi: Universitatea “AI. I. Cuza.”

1988 Moments in the rise of the discourse on national identity, I: Seventeenth through nineteenth centuries. In Românii în istoria universală, vol. III-l, ed. I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, and V. Cristian, 25–60. Iaşi: Universitatea “AI. I. Cuza.”

1990 The production and defense of “the Romanian Nation,” 1900 to World War II. In Nationalist ideologies and the production of national cultures, ed. Richard G. Fox, 81–111. American Ethnological Society Monograph Series, Number 2.

(p.392) 1991 The “etatization” of time in Socialist Romania. In The politics of time, ed. Henry J. Rutz. American Ethnological Society Monograph Series (forthcoming).

Vetişanu, Vasile

1982 Filosofia lumii româneşti, i-iii. Flacăra 31 (March 12): 15, (March 26): 13, (April 2): 13.

Viaţa românească

1906 Către cititori. Viaţa românească 1 (1): 5–7.

Vrancea, Ileana

1965 E. Lovinescu : Critic literar. Bucharest: Ed. pt. Literatură.

1975 Confruntări în critica deceniilor IV-VII (E. Lovinescu şi posteritatea lui critica). Bucharest: Cartea Românească.

Walker, Mack

1983 Recent historical writing in the D.D.R. Unpublished lecture, presented at the Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Wallman, Sandra

1980 The boundaries of race: Processes of ethnicity in England. Man 13: 200–217.

Williams, Raymond

1982 The sociology of culture. New York: Schocken Books.

Zamfirescu, Dan

1970 Studiu introductiv. In Invăţăturile lui Neagoe Basarab către fui său Theodosie, ed. Florica Moisil and Dan Zamfirescu, 5–55. Bucharest: Ed. Minerva.

1975 Istorie şi cultură. Bucharest: Ed. Eminescu.

1979 Via Magna. Bucharest: Ed. Eminescu.

1982a Sensul tradiţiei şi al protocronismului, I: Răspuns unui critic. Săptămîna (January 15): 7.

1982b Sensul tradiţiei şi al protocronismului, II: “Provizoratul” unei retrospective. Săptămîna (February 5): 7.

1983 Accente şi profiluri (1968–1983). Bucharest: Cartea Românească.

Zub, Al.

1974 Mihail Kogălniceanu istorie. Iaşi: Ed. Junimea.

1981 A serie si a face istorie (istoriografia română postpaşoptistă). Iaşi: Ed. Junimea.

1983 Biruit-au gîndul (note despre istorismul romànesc). Iaşi: Junimea.

1985a Critical school in Romanian historiography: Genetic model and strategy. In Culture and society, ed. Al. Zub, 113–126. Iaşi: Ed. Academiei.

1985 b De la istoria critică la criticism. Bucharest: Ed. Academiei.

1989 Istorie şi istorici în România interbelică. Iaşi: Junimea.